MILIEUBELEID

We proberen alleen maar hoogwaardige/biologische/gerecyclede/duurzame stoffen te gebruiken.

Zeker 90% van de collectie is hiervan gemaakt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen die te leuk zijn om niet in de collectie op te nemen, ik hoop dat je ons zult vergeven.

(We zijn niet gecertificeerd door GOTS of FTF (Fairtrade Foundation) .We zijn vrij klein en de manier waarop we werken maakt het onmogelijk om met grote organisaties samen te werken die van nature grote overheadkosten en vergoedingen hebben om het geweldige werk dat ze doen te dekken.

We recyclen onze dozen en verpakkingen, en gebruiken gerecycelde kunststoffen voor onze verzendzakken.

Bewust zijn van je footprint, daar gaat het om.

 

MERKRECHT & COPYRIGHTS

SOUPEduJOUR is de eigenaar van de website soupedujour.nl en de contents. Dit omvat de documentatie, afbeeldingen, personages, ontwerp, muziek, software, codes en formaatscripts. Het materiaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie, wijziging, verzending, herpublicatie en/of herverdeling aan derden voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SOUPEduJOUR.

SOUPEduJOUR staat het gebruik van de inhoud van de website of het handelsmerk niet toe voor een ander doel dan wat hierboven is beschreven.

PRIVACY

Bij SOUPEduJOUR heeft gegevensbescherming en vertrouwelijkheid hoge prioriteit. Dit privacybeleid bevat duidelijke richtlijnen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.Verder leggen we uit hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken die u achterlaat en / of verstrekt wanneer u onze website bezoekt en de verschillende diensten op de website gebruikt.

 

1. GEGEVENSREGELAAR EN CONTACTGEGEVENS

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van: www.myonlinestore.nl

 

2. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
U wordt altijd op de hoogte gehouden in verband met het verzamelen van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld kunnen bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en vergelijkbare identificatiegegevens, informatie over een online aankoop en over uw navigatie op de website zijn.

In verband met het doorgeven van uw gegevens zal altijd worden vermeld of het vrijwillig of noodzakelijk is voor het invullen van de gewenste actie, zoals het voltooien van een transactie in onze webshop.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld in een of meer van de onderstaande gevallen:
– Wanneer u online goederen koopt op www.soupedujour.nl
– Wanneer u zich inschrijft voor de SOUPEduJOUR nieuwsbrief
– Wanneer uw een account creeert op www.soupedujour.nl
– Wanneer u deelneemt aan een SOUPEduJOUR actie

Als u uw e-mailadres in meer dan één van de bovenstaande gevallen gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en geregistreerd op één plaats. Op deze manier is uw informatie al opgeslagen wanneer u bij ons winkelt en ontvangt u niet meer dan één keer hetzelfde marketingmateriaal van ons.

 

3. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden verzameld en zullen worden gebruikt in verband met:

– Voltooiing van bestellingen in onze webshop
– Inschrijvingen voor de nieuwsbrief
– Beheer van gebruikersaccounts / profielen
– Deelneming aan acties en evenementen
– Verzenden van ander marketingmateriaal, inclusief uitnodigingen voor evenementen en toewijzing van kortingscodes
– Verzamelen en evalueren van consumentenrecensies
– Overzicht van de aankoopgeschiedenis
– Statestieken
– Andere marketing activiteiten

 

4. OVERDRACHT NAAR DERDEN

In het algemeen dragen we uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming over aan een derde partij. Informatie die wordt gebruikt voor de levering van goederen wordt echter overgedragen aan de koerier die door ons wordt gebruikt.
Onder specifieke omstandigheden en onder verwijzing naar wetgeving, kan het nodig zijn om informatie over te dragen aan de overheid of de politie. Informatie kan bijvoorbeeld worden bekendgemaakt aan de politie in geval van verdenking van creditcardfraude.
In het geval van een reorganisatie, volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf, zal elke openbaarmaking in dergelijke samenhang in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

5. VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer we ze niet langer hoeven te verwerken met betrekking tot een of meer van de hierboven in sectie 3 genoemde doeleinden. De gegevens kunnen echter voor een langere periode in geanonimiseerde vorm worden verwerkt en opgeslagen.

 

6. COOKIES
Cookies zijn stukjes informatie die een website kan verzenden naar de browser van uw computer voor archiveringsdoeleinden. Wij gebruiken cookies om na te gaan welke webpagina’s worden bezocht en hoe vaak, om onze website gebruikersvriendelijker te maken en om u een betere ervaring te geven wanneer u terugkeert naar de website.
 Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze site bezoekt. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u hoeft ze niet te accepteren. Als u cookies wilt uitschakelen, opent u het tabblad ‘Help’ in uw browser of leest u de informatie die bij uw browsersoftware is geleverd. Uw bezoek aan onze website zal echter aanzienlijk worden verbeterd als cookies niet worden uitgeschakeld. Als u uw cookies niet uitschakelt, accepteert u onze verzameling en opslag van uw persoonlijke gegevens die dergelijke cookies bevatten.

 

7. BEVEILIGING
We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze strenge beveiligingsnormen. Daarom streven we ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

8. UW RECHTEN
U heeft op elk moment het recht geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U heeftt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaronder profilering / geautomatiseerde besluitvorming. Bovendien heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Bovendien heeftt u het recht om informatie over uzelf te ontvangen die u ons hebt verstrekt en het recht om deze informatie te laten doorsturen naar een andere gegevensbeheerder (dataportabiliteit).

 

9. INTREKKING VAN DE TOESTEMMING
U kunt op elk moment uw instemming die u heeftt gegeven intrekken en wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij we de verwerking kunnen voortzetten op basis van een ander doel. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op per e-mail: info@soupedujour.nl

 

10. WIJZIGING VAN GEGEVENS
Als u wilt dat wij de persoonlijke gegevens die wij van u hebben updaten, wijzigen of verwijderen, toegang wensen te krijgen tot de gegevens die van u zijn verwerkt, of als u vragen heeft over de bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@soupedujour.nl, telefoon: (+31) 645526559. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Soupe Du Jour

J.C. Bloemplein 6

7207 JA Zutphen

The Netherlands

 

11. KLACHTEN
Als u in beroep wenst te gaan tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of brief zoals aangegeven in sectie 10 hierboven.

ALGEMENE VOORWAARDEN

We………..